Онищенко Наталія Володимирівна ДІЛОВІ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ В ОСВІТІ

Донизу

Онищенко Наталія Володимирівна ДІЛОВІ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ В ОСВІТІ Empty Онищенко Наталія Володимирівна ДІЛОВІ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ В ОСВІТІ

Створювати по Admin на тему Вт Лют 23, 2016 10:18 am

Наталія Володимирівна Онищенко
викладач соціально-гуманітарних дисциплін,
викладач вищої категорії, Хорольський агропромисловий коледж Полтавської державної аграрної академії,
natalya-ruban@mail.ru

ДІЛОВІ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ В ОСВІТІ


Ділове спілкування – це процес, при якому відбувається обмін діловою інформацією та досвідом роботи, який передбачає досягнення певного результату в спільній роботі, рішення конкретної задачі або реалізацію певної поставленої мети. Велика роль спілкування як такого, як виду діяльності людей - це фактор соціалізації, перетворення людини з істоти біологічної в істоту розумну і соціальну, в особистість, в члена суспільства. Сучасне суспільство трансформувалося у такий тип, який досить точно характеризується поняттям «інформаційне суспільство». Інформація - великий двигун прогресу, їй судилося стати провідною, магістральної силою нової цивілізації, джерелом її постійного розвитку.
В наш час інформаційний ресурс стає головним багатством як країни в цілому, так і окремого підприємства, організації будь-якої форми власності, індивіда.
Інформаційна сфера, що зв'язує людей один з одним через комунікаційні мережі, стала невід'ємним компонентом умов життєдіяльності людей. Освітні,культурні, наукові потреби людей також реалізуються за допомогою інформації.
Поява нових засобів комунікації примножує наші можливості спілкування
Технічний і технологічний прогрес призвів до впровадження в наш повсякденний і професійний ужиток нових засобів комунікації.
Один з найсучасніших, ефективних і надійних способів передачі ділової інформації є електронний  зв'язок, здійснювана за допомогою комунікаційних комп'ютерних мереж.
Ділове листування з допомогою електронної пошти стало неодмінним атрибутом нашого освітянського життя. Адже перше, що робить людина, прийшовши на роботу і включивши комп'ютер - перевіряє пошту.
Цей вид зв'язку стає головним у сучасному робочому середовищі, поступово витісняючи паперові носії.
Це одне з досягнень людства - можливість обміну інформацією в асинхронному режимі, тобто тоді коли один з учасників обміну в даний конкретний момент не здатний спілкуватися з іншим учасником.
Виникає унікальна можливість швидко ознайомити практично будь-яке коло кореспондентів з різними документами, проектами і т.п. і оперативно отримувати відповідь на ці матеріали.
У інтернет - комунікації на писемну форму покладено основне навантаження ділової комунікації. Писемна форма вимагає конкретніше формулювати думку, уточнювати формулювання, висловлюватися лаконічно.
Зручним і відповідно поширеним способом відповідати на запитання, поставлені в електронному листі, є копіювання питання і друкування відповіді безпосередньо за запитанням. Така форма дає змогу уникнути неправильного тлумачення того, що було зазначене раніше, а відтак посилює увагу майже до кожного написаного слова.
Соціальні сервіси Веб 2.0 – це мережеві сервіси Інтернету, які дозволяють користувачам створювати в Мережі і використовувати інформаційні ресурси.
Ці сервіси дозволяють користувачам не лише подорожувати по мережі, але і спільно працювати, розміщуючи в мережі текстову і медіа інформацію.
За останні декілька років великої популярності досягло використання одного з найбільш ефективних засобів дистанційного навчання – вебінару. Вебінари використовуються і для проведення підвищення кваліфікації, і для маркетингових цілей, і для навчання у рамках середньої і вищої освіти.
Вебінар – це технологія, яка дозволяє в повній мірі відтворити умови спільної  форми організації навчання, а саме семінарського, лабораторного занять, лекцій, використовуючи засоби аудіо, відео обміну даними та спільної роботи з різноманітними об’єктами, незважаючи на те, що його учасники можуть фізично знаходитися в різних місцях. Таким чином, створюється віртуальна «аудиторія», що об’єднує всіх учасників вебінару.
Вебінари мають такі переваги:
- висока доступність для «відвідування» слухачами;
- значна економія часу на організацію;
- зручність для «відвідувачів» - сприйняття відомостей та знань у звичній обстановці, без зайвих шумів тощо;
- інтерактивна взаємодія між доповідачем та слухачами, також слухачами між собою тощо.
Блог, як технологію ведення в Інтернеті власного щоденника, слід віднести до асинхронних мережних сервісів. Його також можна розглядати як варіант особистого освітнього простору та середовищем для організації педагогічних дискусій з різних напрямів.
Інтернет-пейджер ICQ
З розвитком телекомунікацій все більша кількість ділових людей працюють в Інтернеті в режимі постійної присутності, в режимі реального часу, коли абонент отримує повідомлення на протязі незначного проміжку часу в межах декількох секунд після відправки його співрозмовником.
Великий плюс такого способу спілкування - це економія часу і оперативність вирішення питань, неформальність, наочність.
Відео - та телеконференції в Інтернеті
Краще один раз побачити, ніж сто разів почути свого співрозмовника.
Відеоконференція - це комп'ютерна технологія, яка дозволяє людям бачити і чути один одного, обмінюватися даними і спільно їх обробляти в інтерактивному режимі
Відеоконференцій різко скорочують часові та фінансові витрати на відрядження співробітників і наради є більш продуктивними.
Відповідно до досліджень, при телефонній розмові можна передати лише десяту частину інформацїі, що транслюється. А у випадку, коли є можливість бачити співрозмовника, продуктивність передачі інформації досягає 60%.
Телеконференція - це електронна газета, що складається цілком з оголошень її передплатників (електронна дошка оголошень). Ви зіткнулися з проблемою, вирішення якої вже напевно кимось знайдено і потрібно тільки порадитися зі знаючими людьми? Або у вільну хвилину ви хочете розповісти колегам свою нову, безумовно геніальну, думку? Коли ваше електронне повідомлення або питання призначено для широкої публіки, а не для конкретного адресата, розумно скористатися електронною дошкою оголошень, а не електронною поштою.
Для зручності телеконференції розбиті по темах, будь-який абонент мережі може брати участь у вподобаних телеконференціях - підписатися на них, отримувати з них матеріали і відправляти туди свої оголошення. Конференції можна відвідувати, тобто читати вміщені в них статті, відповідати на повідомлення інших авторів і розміщувати свої власні. Зазвичай в кожній телеконференції існує свій статут, який визначає її тематику і правила її використання.
Телеконференції грають ключову роль при дистанційному навчанні, зближуючи навчання в середовищі Інтернет з традиційним очним навчанням. Удосконалення програмного забезпечення, каналів зв'язку і телекомунікаційного обладнання призвело до того, що учасники процесу дистанційного навчання можуть не тільки обмінюватися повідомленнями по електронній пошті, як це було зовсім недавно, але можуть бачити і чути один одного, спілкуючись в режимі реального часу. До них відносяться:
Електронні форуми - це місце, де можна обговорювати. Електронні форуми - семінар з використанням електронної пошти та Інтернет. Кожен бере участь в обговоренні, в результаті цієї дискусії отримують правильну відповідь або висновок, що сприяє зміцненню отриманих знань. Кожен має можливість задавати питання, уточнювати, відповідати, тобто активно брати участь в процесі обговорення.
Чати - інтерактивне спілкування в режимі реального часу з використанням спеціальних поштових програм. При необхідності, якщо в чаті повинні брати участь більше п'яти чоловік, необхідно заздалегідь чітко зазначити послідовність виступів, хід дискусії і правила спілкування учасників один з одним.
Аудіоконференції - телеконференції, що з'явилися завдяки розвитку Інтернет -телефонії. Перспективні при організації групової роботи, а також для трансляції лекцій та семінарів, що проводяться експертами в конкретній предметній області.
Швидке спілкування, швидкий обмін інформацією дає можливість координації зусиль і можливість спільної роботи.
Інтернет – це інфраструктура, за допомогою якої можна:
 передавати, приймати інформацію, управляти нею і представляти її.
 застосовувати класичні правила навчання.
 забезпечувати доступ до інтелектуального надбання всього світу.
 забезпечувати зв'язок між колегами.
 забезпечувати швидкі методи навчання.
 можливість самоосвіти.
 знайомитись з інформацією різного виду: текст, аудіо, відео, фото, картини, графіка, анімація.
 працювати з віртуальною бібліотекою.
Нові інформаційні  технології забезпечують оперативність поширення і високу ступінь доступності інформації, які в свою чергу роблять сучасну інформацію більш цінною і пріоритетною.
Ці види спілкування все більше входять у наше ділове життя, роблять її більш ефективною, входять, щоб залишитися назавжди. Мине небагато часу, і ми будемо дивуватися, як взагалі могли обходитися без цих милих електронних штучок.
Таким чином, сучасне ділове спілкування в  освіті - це нові методи спілкування, спосіб мислення і дії.
Список використаних джерел
1. Буторина Е. А Поговорить? Интернет как лингвистический феномен [Електронний ресурс] / Е. Буторина. – Режим доступу: http://www.gramota.ru/biblio/magazines/gramota/28_50.
2. Карпа І. Б. Мова та Інтернет: функціональні характеристики та ефективність інтерактивної комунікації / Карпа І. Б. // Мова і культура. – К., 2009. – Вип. 11. – Т.VII (119). – С. 192–200.
3. Корытникова Н. В. Формы и характеристики интернет-коммуникации: социологический анализ / Н. В. Корытникова // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи» / відп. ред. В. С. Бакіров. – Х.: Видавничий центр ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. – № 761. – С. 183–190.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 106
Дата реєстрації : 15.02.2016

Переглянути профіль користувача http://rblacup.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі