Шишка Олег Юрійович ПЛАТФОРМА XAMARIN ЯК ЗАСІБ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНО-ІМІТАЦІЙНИХ ТРЕНАЖЕРІВ

Донизу

Шишка Олег Юрійович ПЛАТФОРМА XAMARIN ЯК ЗАСІБ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНО-ІМІТАЦІЙНИХ ТРЕНАЖЕРІВ Empty Шишка Олег Юрійович ПЛАТФОРМА XAMARIN ЯК ЗАСІБ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНО-ІМІТАЦІЙНИХ ТРЕНАЖЕРІВ

Створювати по Admin на тему Вт Лют 23, 2016 11:01 am

Олег Юрійович Шишка
здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук,
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, shyshka.oleg@gmail.com

ПЛАТФОРМА XAMARIN ЯК ЗАСІБ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНО-ІМІТАЦІЙНИХ ТРЕНАЖЕРІВ


Доповідь присвячена висвітленню інформації про основні можливості програмної платформи Xamarin. Освітлено основні переваги вказаної платформи перед іншими кросплатформовими продуктами. Визначено передумови до використання платформи Xamarin під час розроблення програмно-імітаційних тренажерів.
Використання програмно-імітаційних тренажерів має суттєві переваги, основними з яких слід вважати[1]:
 навчальне моделювання робочих процесів з використанням комп’ютерних засобів потребує менших фінансових затрат порівняно із застосуванням реальних технічних засобів майбутньої професійної діяльності;
 моделювання імітаційних процесів дає змогу демонстраційно наблизитися до умов майбутньої професійної діяльності;
 упровадження програмно-імітаційних тренажерів у навчальний процес забезпечує багаторазове повторення експериментальних дій над технічними засобами.
Таким чином, перед педагогом постає актуальне завдання щодо впровадження у навчальний процес вищезазначених інформаційно-комінукаційних технологій, а саме, програмно-імітаційних тренажерів[2]. При цьому існує три шляхи вирішення поставленого завдання: розроблення нових програмно-імітаційних тренажерів, впровадження існуючих тренажерів у навчальний процес, комбінований. У рамках проведених досліджень було розглянуто варіант самостійного розроблення програмно-імітаційного тренажера. Реалізація вказаного підходу зводиться до створення програмного забезпечення.
Враховуючи сучасні тенденції розвитку комп'ютерної техніки, основною з яких вважається мобільність, доцільним є можливість використання не лише комп’ютера але і мобільних пристроїв для проведення навчального процесу. З огляду на це доцільним вважається використання кросплатформових програмних продуктів. Використання такого роду програмних платформ дозволяє суттєво зменшити часові затрати на розроблення програмного забезпечення, яке планується до використання на декількох платформах (наприклад, комп’ютер із операційними системами Windows, Linux, мобільні пристрої та планшети із операційними системами Androis, iOS, WindowsPhone).
Основними кросплатформовими технологіями на сьогодні слід вважати: Appcelerator Titanium, Kony Platform, Adobe PhoneGap, IBM Worklight, Telerik Platform, Xamarin. У ході проведених досліджень було встановлено, що використання платформи Xamarin під час створення програмно-імітаційних тернажерів супроводжується низкою переваг, основними з яких слід вважати:
 можливість використання програмного середовища розроблення програмного забезпечення Microsoft Visual Studio;
 доступ до усіх апаратних функцій мобільних пристроїв;
 використання мови програмування C#;
 підтримка широкого спектру пристроїв для програмування (у тому числі Google Glass);
 можливість автоматизованого тестування розроблених програмних додатків за допомогою хмарної технології Xamarin Test Cloud;
 існування великої кількості готових компонентів.
Таким чином, з огляду на вищезазначені переваги платформи Xamarin перед іншими кросплатформовими технологіями, на думку автора, вказана програмна платформа може бути успішно використана як засіб розроблення програмно-імітаційних тренажерів.
Список використаних джерел
1. Довженко В. Н. Автоматизация процесса оценки обучающихся на тактических тренажерах [Текст] / В. Н. Довженко, С. Ю. Реньш, Н. А. Шустова // Программные продукты и системы.  2013.  N 2.  С. 94 – 97.
2. Забродська Л. М. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освіті : навч-метод. посібник / Л. М. Забродська : НАПН України. Ун-т менедж. освіти. каф. інформ. і комунікац. технологій. – К., 2011. – 120 с.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 106
Дата реєстрації : 15.02.2016

Переглянути профіль користувача http://rblacup.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі