Сопронюк Катерина Іванівна ТЕРМІНОЛОГІЧНА СИСТЕМА УЧБОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Донизу

Сопронюк Катерина Іванівна ТЕРМІНОЛОГІЧНА СИСТЕМА УЧБОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ Empty Сопронюк Катерина Іванівна ТЕРМІНОЛОГІЧНА СИСТЕМА УЧБОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Створювати по Admin на тему Вт Лют 23, 2016 1:57 pm

Катерина Іванівна Сопронюк
студент, Мукачівський державний університет;
katerynka92@e-mail.ua

ТЕРМІНОЛОГІЧНА СИСТЕМА УЧБОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХЗгідно з умовами світової глобалізації зростає потреба у поширенні знань та інформації між країнами, а відповідно збільшується і необхідність перекладу як важливого засобу міжнародного обміну інформацією. Це явище може спостерігатись у різних сферах людської діяльності, таких як освіта, політика, релігія, спорт, транспорт, економіка, медицина та ін. Однією з таких галузей, де можна помітити значні відмінності у мовній системі є освіта, особливо система учбової документації. Термінологічна особливість навчальної системи різних країн робить переклад особливо проблематичним та комплексним процесом.
Відповідно, у даних тезах поставлено питання про важливість термінотворення у сфері учбової документації. А саме, утворення українських відповідників для заміни англійських термінів. [ 2, c. 608]
Багато науковців таких як, О. Ахманова, А. Суперанська, Б. Джуганова, Г.Онуфрієнко займались вивченням проблеми термінотворення. Проте, вони й багато інших досліджували економічні, медичні чи юридичні терміносистеми. А так як, Україна перебуває на шляху до європейської інтеграції необхідність сприйняття і розуміння європейської освітньої термінології вважається однією з найбільш домінуючих проблеми. Тому існує необхідність укладання відповідного словника. Таку спробу було зроблено Массімо Амадіо, старшим фахівцем з програмування, і Рут Крімер, документалістом, за сприяння Ханспітера Гейсслера, помічника спеціаліста з програмування, і Костянтина Доуламіса (Греція і Кіпр), стажера, в ЮНЕСКО МБО на основі попередніх словників, створених протягом декількох навчальних проектів МБО Дакмари Георгеску, програмного фахівця, і Філіпа Стаббака (Австралія), консультанта МБО. Це словник термінів навчального плану МБО ЮНЕСКО. Головною метою якого стало не встановлення стандартних загальноприйнятих визначень, а швидше, він став довідковим посібником, що зможе застосовуватись у різних сферах та стимулюватиме рефлексію між усіма залученими в ініціативах розвитку навчального плану. Показуючи чіткий зв'язок концепції та практики, такий словник можна розцінювати як внесок необхідного відображення національної системи освіти та й регіонального і міжнародного змісту, щодо ролі термінології в змістовному вдосконаленні навчального плану. [1]
Після проведеного аналізу даного словника можна зробити висновки щодо утворення термінів. Процес термінологізації відбувається наступним чином:
a) використання внутрішніх ресурсів мови:
textbook – text + book (stem + stem);
qualification – from the Latin qualificare;
E-learning – contracted compound;
b) запозичення з інших термінологічних систем:
curriculum – from New Latin (running).
Також необхідно зазначити, що не всі англомовні терміни мають український відповідник (наприклад, concept map) і потребують тлумачення. Інші ж є двозначними (наприклад, qualification), що ускладнює розуміння й переклад.  Тому працюючи з учбовою документацією англомовних країн, в першу чергу, варто ознайомитись зі структурою, традиціями та особливостями навчальної системи відповідної країни для уникнення непорозумінь.
Не дивлячись на те, що дослідження термінотворення може видатись для когось досить нудним, цей процес являється складним і необхідним елементом на шляху порозуміння людства, оскільки значення багатьох термінологічних одиниць  приховує цілу історію формулювання їх визначення.
Подальше дослідження даної тематики передбачає глибше ознайомлення з учбовою документацією України й Великої Британії та детальний аналіз словників з метою визначення шляхів термінотворення для кращого розуміння системи освіти різних країн, що сприятиме удосконалення словників.
Список використаних джерел
1. Glossary of Curriculum Terminology // International Bureau of Education (UNESCO-IBE) – 2013. – 68c.
2. Šamudovská K. «On translation of education terminology – names of slovak educational institutions» / Katarína Šamudovská // Študentská vedecká konferencia : Sekcia prekladateľstva a tlmočníctva. – c. 608 – 611.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 106
Дата реєстрації : 15.02.2016

Переглянути профіль користувача http://rblacup.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі